loading
The Thing from Another World
The Thing from Another World

The Thing from Another World

Điều từ một thế giới khác

Các nhà khoa học và các quan chức Không quân Hoa Kỳ chống đỡ một sinh vật ngoài hành tinh khát máu khi đang điều tra tại một tiền đồn xa xôi ở Bắc Cực.