loading
Mad God
Mad God

Mad God

Vị Thần Điên Loạn

Một chiếc chuông lặn bị ăn mòn rơi xuống giữa một thành phố đổ nát và Assassin xuất hiện từ đó để khám phá một mê cung với những cảnh quan kỳ lạ nơi sinh sống của những cư dân kỳ dị.